Inschrijving

Inschrijving geldt voor een schooljaar. Zonder schriftelijke afmelding vóór de zomervakantie, wordt de inschrijving voor een jaar verlengd. Wil jij en/of je kind voortijdig stoppen, dan is vanaf de schriftelijke opzegging, een maand contributie verschuldigd.

Bij inschrijving is er een inschrijfgeld van € 15,- verschuldigd.

Betaling lesgeld

De jaarlijkse contributie wordt betaald in 10 maandelijkse termijnen. De eerste betalingsmaand is september en de laatste is juni. Dit geldt voor alle lessen, behalve dansconditie en veranetics. Deze lessen worden 11 x geïncasseerd (september tot en met juli). De maandelijkse termijnen worden betaald via een automatische incasso.

Download hier de incassomachtiging voor maandbetaling (pdf 280 kB), print deze uit en lever hem ingevuld en ondertekend bij ons in.

Kies je er voor om het lesgeld in 1 keer te betalen, dan krijg je korting. Kijk op de pagina Lesgeld voor de kortingspercentages.

Les inhalen

Inhalen van lessen kan gedurende het gehele cursusjaar.

Les tijdelijk stopzetten

Lessen kunnen tijdelijk geblokkeerd worden bij, vantevoren bij de administratie gemelde, langdurige blessure, zwangerschap en/of langere ziekenhuisopname.

Opzeggen

Opzegging van balletlessen moet schriftelijk of per e-mail gebeuren via onze afdeling administratie op het e-mailadres studiofree@zeelandnet.nl. Je kunt niet via je dans- of balletdocent opzeggen. Deze gaan over de lesinhoud, niet over over opzegging en betalingen.

We hanteren het 1e jaar van je lidmaatschap een opzegtermijn van 2 maanden. Daarna kun je, met inachtneming van 1 incassomaand, opzeggen. Belangrijk te weten is dat de opzegging vóór de 20e van de maand bij ons binnen moet zijn. Zo kunnen we de opzegging nog meenemen in de laatste incasso die we voor je verrichten.

Als we je opzegging na de 20e van de maand binnenkrijgen, dan ben je helaas te laat met het indienen van je opzegging en kunnen wij deze niet meer verwerken onder de opzeggingscondities zoals hierboven omschreven. Dit doen wij omdat de incasso voor de maand daarop al is ingezonden en zullen wij helaas genoodzaakt zijn om nog 2 incasso’s te verrichten!

Publicatie beeldmateriaal

Tijdens optredens worden regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met je inschrijving geef je automatisch toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal door Balletstudio Free, waarop jij of je kind eventueel staat.

Wij wensen je veel plezier bij de lessen van Balletstudio Free!