Cursusjaar 2019-2020

Voor de lessen bij Balletstudio Free is een jaarcontributie verschuldigd.

De jaarlijkse contributie wordt betaald in 10 maandelijkse termijnen. De eerste betalingsmaand is september en de laatste is juni. Dit geldt voor alle lessen, behalve dansconditie en veranetics. Deze lessen worden 11 x geïncasseerd (september tot en met juli). De maandelijkse termijnen worden betaald via een automatische incasso. Je krijgt van ons een incassomachtiging die je dan ingevuld en ondertekend bij ons inlevert.

Hieronder vind je een overzicht van de lesgelden

Les bedrag per maand
Peuterdans € 17,50
Kleuterles (ADV) € 22,75
Breakdance € 24,75
Les van 1 uur € 29,75
Les van 1¼ uur € 33,00
Les van 1½ uur € 36,00
PP (passepartout) € 145,00

Volg jij of je kind meer lessen in de week, dan gelden er kortingen. Als er meer leden van 1 gezin op les zitten gelden deze kortingen ook.

De volgende kortingen gelden voor:

Tweede les of tweede gezinslid €  2,50 korting per maand
Derde les of derde gezinslid €  4,00
Vierde les of vierde gezinslid €  5,00
Vijfde les €  6,00
Zesde les €  7,00 PP is interessant

Het is mogelijk het jaarbedrag in 1 x te voldoen eventueel met korting.
Het jaarbedrag is het maandbedrag x 10 (of 11x).
Bijv.: het maandbedrag is € 29,75 dan is het jaarbedrag 10 x € 29,75 = € 297,50
Betaal je voor 1 augustus dan bedraagt de korting 5%
Betaal je voor 1 september dan bedraagt de korting 3%
Daarna betaal je het volle jaarbedrag. De betaling dient voor 31 december te zijn voldaan.

Stroom jij of je kind later in, dan betaal je vanaf het moment dat jij of je kind op les is gekomen (- 1 proefles).

Heb je, ondanks deze uitleg nog vragen over de rekening, dan kun je ons altijd mailen.

Onze docenten kunnen je vragen over facturen en andere financiële zaken niet beantwoorden, omdat zij geen administratieve taken hebben.

Bij inschrijving is er een inschrijfgeld van € 15,- verschuldigd.